Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

WEB 3.0


WEB 3.0 - Novo rješenje za elektronsko bankarstvo za fizička lica olakšava komunikaciju između banke i klijenta i kroz obogaćeni dizajn obezbjeđuje da kroz samu aplikaciju, bez odlaska do šaltera filijala, bez ograničenja kada je u pitanju radno vrijeme filijala, u udobnosti Vašeg doma ili gdje god postoji internet konekcija, dobijete sve potrebne informacije u vezi svojih računa i transakcija.

WEB 3.0 e–banking je usluga koja Vam na ekonomičan, efikasan i jednostavan način omogućava da rukovodite Vašim ličnim i porodičnim finansijama.

Osnovni servisi elektronskog bankarstva kroz web za FIZIČKA lica omogućavaju Vam:

    • Maksimalnu bezbjednost i sigurnost poslovanja – različite mogućnosti i nivoi načina prijave i potpisivanja naloga u okviru WEB 3.0 aplikacije

    • Plaćanja bez ograničenja – u okviru banke i na račune drugih banaka

    • Plaćanja na preddefinisane račune različitih provajdera,operatera,dažbenika od strane banke

    • Pregled stanja tekućih, štednih i kreditnih računa

    • Uvid u stanje kredita sa planom otplate kredita

    • Pregled i uvid u stanje platnih kartica

    • Personalizovani zahtjevi u inboxu korisnika

    • Pregled prometa i izvoda po tekućim računima i platnim karticama

    • Planiranje finansija kao i plana stednje sa navedenim koracima     • Obavljanje kupoprodaje deviza

    • Interni prenos sredstava unutar svojih računa (izmirenje obaveza po kreditnim karticama i drugo...)

fx

Osnovne prednosti aplikacije Web 3.0su:

• jednostavna upotreba

• jasne poruke korisniku

• maksimalna bezbjednost sistema

• precizan pregled i organizacija funkcionalnosti

• mogućnost upotrebe na mnogim operativnim sistemima i pretraživačima. Web 3.0 moguće je koristiti na svim internet pretraživačima (IE verzija novija od 8, Google Chrome, Mozilla Firefox itd.)

fx