Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

fx   WEB 2.0 (RETAIL || CORPORATE)


WEB 2.0 - rješenje za elektronsko bankarstvo za fizička i pravna lica olakšava komunikaciju između banke i klijenta i obezbjeđuje da kroz samu aplikaciju, bez odlaska do šaltera filijala, bez ograničenja kada je u pitanju radno vrijeme filijala, u udobnosti Vašeg doma ili gdje god postoji internet konekcija, dobijete sve potrebne informacije u vezi svojih računa i transakcija.

E–banking je usluga koja Vam na ekonomičan, efikasan i jednostavan način omogućava da rukovodite Vašim ličnim i porodičnim finansijama.

Osnovni servisi elektronskog bankarstva kroz web za FIZIČKA lica omogućavaju Vam:

    • Maksimalnu bezbjednost i sigurnost poslovanja – različite mogućnosti i nivoi načina prijave i potpisivanja naloga u okviru WEB 2.0 aplikacije

    • Plaćanja bez ograničenja – u okviru banke i na račune drugih banaka

    • Plaćanja na preddefinisane račune različitih provajdera,operatera,dažbenika od strane banke

    • Pregled stanja tekućih, štednih i kreditnih računa

    • Uvid u stanje kredita sa planom otplate kredita

    • Pregled i uvid u stanje platnih kartica

    • Pregled prometa i izvoda po tekućim računima i platnim karticama

    • Obavljanje kupoprodaje deviza

    • Interni prenos sredstava unutar svojih računa (izmirenje obaveza po kreditnim karticama i drugo...)

Osnovni servisi elektronskog bankarstva kroz web za PRAVNA lica omogućavaju Vam:

    • Maksimalnu bezbjednost i sigurnost poslovanja – različite mogućnosti i nivoi načina prijave i potpisivanja naloga u okviru WEB 2.0 aplikacije

    • Plaćanja bez ograničenja – u okviru banke i na račune drugih banaka u domaćem platnom prometu

    • Pregled izvoda, koje je moguće izvesti iz aplikacije u različite formate (XML,TXT,XLS) i uvesti u Vaš knjigovodstveni program.

    • Priprema grupnih naloga za prenos, i udaljeno potpisivanje naloga (posebno praktično za kompanije koje imaju sjedišta u različitim gradovima ili državama).

    • Da biste koristili WEB za pravna lica neophodan Vam je digitalni sertifikat, koje služi kao vaše identifikaciono sredstvo, identično kao i za FX Client aplikaciju.

Osnovne prednosti aplikacije Web 2.0 kako za fizička, tako i za pravna lica su:

• jednostavna upotreba

• jasne poruke korisniku

• maksimalna bezbjednost sistema

• precizan pregled i organizacija funkcionalnosti

• mogućnost upotrebe na mnogim operativnim sistemima i pretraživačima. Web za fizička lica moguće je koristiti na svim pretraživačima, dok je web za pravna lica optimizovan za Internet Explorer i moguće ga je koristiti samo na tom pretraživaču.

fx