Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

fx   OfficeBanking


OfficeBanking je nova, unaprijeđena aplikacija za elektronsko bankarstvo namijenjena pravnim licima, podržana na Microsoft Windows operativnim sistemima.


Klijentima su na raspolaganju dvije verzije Asseco OfficeBanking aplikacije, zavisno od konkretnih potreba poslovanja klijenta:

OfficeBanking “Desktop” – instalacija na jednom računaru korisnika. Pogodna za firme koje nemaju više zaposlenih koji se bave elektronskim plaćanjima.

OfficeBanking “Enterprise” – instalacija i rad na više računara, mogućnost da više korisnika koristi aplikaciju. Pogodna za kompanije koje imaju veći obim plaćanja i potrebu za višestrukim potpisivanjem naloga za plaćanje.

OfficeBanking aplikacije nude niz prednosti:

    • Meni sa najčešće korišćenim funkcionalnostima – uz samo jedan klik do kreiranja naloga za prenos, potpisivanja naloga, pregleda i štampe poslednjeg izvoda, kursne liste.

    • Sada je omogućeno i stranim ambasadama, međunarodnim organizacijama i kompanijama da automatizuju svoj rad. Kroz OfficeBanking nerezidenti će moći da pripreme naloge, potpišu (kolektivni ili udaljeni potpis), pošalju.

    • Dostupna informacija o raspoloživom stanju na računu, prilikom svakog kreiranja naloga.

    • Mogućnost praćenja promjena koje su vršene na nalogu ili komitentu.

    • Samo jednim klikom mogućnost kreiranja naloga sa identičnim podacima prema nekom poslatom nalogu.

    • Mogućnost štampe više izvoda sa različitih računa, bilo koje banke, jednim klikom miša. Pogodna funkcionalnost za agencije.

fx

    • Različiti sistemi autorizacije i privilegija (u sklopu različitih modela potpisivanja koji se mogu definisati po računu – kolektivni potpis, za svakog ovlašćenog korisnika po računu se može definisati gornji limit za autorizaciju plaćanja. Pored ovog osnovog modela, podržana je i naprednija opcija mix potpis gde se za jednog ovlašćenog korisnika može definisati složeno pravilo koje obuhvata limt kada korisnik potpisuje samostalno i limit kada potpisuje u grupi).

    • Automatsko preuzimanje podataka između Banke i klijenta – mogućnost da sistem sam bez klikanja u određenom vremenskom intervalu preuzme promjene i stanje po računu. Prilikom automatske razmjene podataka se ne šalju nalozi, a korisnicima se prikazuje obavještenje u dnu radne površine.

    • Mogućnost definisanja redosljeda i naziva računa u aplikaciji prema potrebama klijenta.

    • Uvoz unaprijed pripremljenih naloga različitih formata – TXT, XLS, SAP.

    • Lokalna administracija korisnika – firma bez učešća Banke ima mogućnost da kreira korisnike koji će koristiti aplikaciju bez kartice i koji će imati prava: kreiranja naloga, verifikacije (nalozi koji nisu odobreni od strane verifikatora nije moguće potpisati i poslati), pregled i štampa izvoda.

    • Automatsko ažuriranje verzije aplikacije. Nadogradnja aplikacije je automatska i bez učešća korisnika. Provera verzije se obavlja prilikom svakog novog pokretanja aplikacije. Nadogradnjom se čuva kompletna kopija prethodne verzije na koju se može vratiti.

    • Uslov za kreiranje izvještaja – opcija da sam klijent kreira izvještaje na osnovu različitih kriterijuma za pretragu (šifra plaćanja, iznos, račun, naziv komitenta, datum valute, poziv na broj…, izvoz dobijenog rezultata u excel, podešavanje izgleda liste.

    • Produžetak trajanja kartice za elektronsko bankarstvo bez dolaska u banku.

    • Uputstvo za korišćenje aplikacije i pomoć su navigacijski orijentisani kroz cijelu aplikaciju.