Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

fx   Govorni automat


Govorni automat (IVR) je usluga koja Vam omogućava da u svakom trenutku dobijete informaciju o stanju na računu. Jedini uslov za korišćenje ove usluge je da se poziv ostvari sa telefona koji ima mogućnost tonskog biranja.

Nakon što se u banci opredijelite za ovaj vid elektronskog bankarstva dobićete jedinstven broj za identifikaciju (PID), uz pomoć koga imate mogućnost da saznate:

    • Informaciju o stanju sredstava na računu u realnom vremenu koja je dostupna 24 sata, svakog dana u nedelji

    • i da naručite izvod na fax ili e-mail, koji će Vam biti proslijeđen u najkraćem vremenskom roku.

fx

Uslugu govorni automat (IVR) možete koristiti na sledeći način:

  • potrebno je da pozovete broj govornog automata +382 20 40 88 02

    • automat će zatražiti da unesete svoj indentifikacioni broj (PID), korišćenjem tastature telefona. Po unosu cijelog broja potrebno je da pritisnete kvadrat (#)

    • govorni automat će Vam davati buduće instrukcije

    • ukoliko ste pravilno unijeli podatke, automat će odmah pročitati trenutno stanje na unijetom računu, a potom će ponuditi i ostale usluge:

        a. slanje obavještenja o stanju na računu na e-mail, koji ste definisali kada ste se u banci opredijelili za ovu vrstu elektronskog bankarstva,

        b. slanje stanja na računu na fax, koji ste definisali kada ste se u banci opredijelili za ovu vrstu elektronskog bankarstva.