Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

fx   Fx Client


FX Client je offline aplikacija za elektronsko bankarstvo, koja je namjenjena pravnim licima.

Ukoliko u banci podnesete zahtjev za ovaj vid elektronskog bankarstva dobićete mogućnost da u svakom trenutku

• Imate informaciju o Vašim racunima u domacem i ino platnom prometu:

    1. Raspoloživo stanje,
    2. Stanje na poslednjem izvodu,
    3. Dozvoljena pozajmica,
    4. Rezervisana sredstva.

• Vršite transakcije na račune u okviru Vaše banke ili račune drugih banaka

• Uvid u devizne prilive

• Definišete šablone za naloge, kako bi ubrzali plaćanje

• Uvezete unaprijed pripremljeni dokument sa nalozima, čime ćete uštedjeti vrijeme. Podržani su sledeći formati: XML, TXT, XLS.

• Imate informaciju o izvodu, koji je moguće izvesti iz FX Client aplikacije i uvesti u Vaš knjigovodstveni program.

• Lokalno administrirate korisnike – firma bez učešća Banke ima mogućnost da kreira korisnike koji će koristiti aplikaciju bez kartice i koji će imati prava: kreiranja naloga, pregleda i štampa izvoda.

Klijentima je na raspolaganju nekoliko verzija FX Client aplikacije, zavisno od konkretnih potreba poslovanja i specifičnosti informacionog sistema korisnika:

FX Client “Desktop” – instalacija na jednom računaru korisnika. Pogodna za firme koje nemaju više zaposlenih koji se bave elektronskim plaćanjima.

FX Client “Enterprise” – instalacija i rad na više od jednog računara, mogućnost da više korisnika koristi aplikaciju. Pogodna za kompanije koje imaju veći obim plaćanja i potrebu za višestrukim potpisivanjem naloga za plaćanje.

FX API – kanal za velike firme, mogućnost da se integriše sa Vašom postojećom aplikacijom za knjigovodstvo, preko koga možete obavljati transakcije i preuzimati izvode.fx