Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

fx   Email servis


Email usluga - usluga omogućava da na Vašu e-mail adresu dobijate informacije o Vašim računima koje imate u banci. Da bi koristili ovu uslugu potrebno je da posjedujete računar ili mobilni telefon, i otvoren e-mail nalog kod nekog provajdera.

email

Popunjavanjem zahtjeva u banci za ovaj vid elektronskog bankartva omogućićete sebi informacije o:

    • Izvodima za račune domaćeg i ino platnog prometa.

    • Stanju na računima u zakazano vrijeme- (mogućnost izbora vremena u koje će Vam stići informacija o stanju računa, i izbor perioda izvještavanja npr. na svakih 7 dana).

    • Prilivu sredstava istog trenutka kada se izvrši uplata na Vaš račun.

    • Odlivu sredstava sa Vašeg računa u trenutku kada izvršite plaćanje u domaćem i ino platnom prometu.

    • Novitetima iz ponude banke.

                    fx

Sve vrste poruka se mogu dobiti u PDF i HTML formatu. Pri podnošenju zahtjeva za korišćenje E-mail iBank servisa u banci obavezno je da navedete tačnu E-mail adresu na koju želite da dobijate poruke.