Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

01. DECEMBAR 2016

Nova banka AD u multibanking sistemu

Najmlađa crnogorska banka je 11. banka u sistemu elektronskog bankarstva. Klijentima, našim korisnicima, je na taj način omogućeno da preko jedne aplikacije pristupe računu i u ovoj banci.
Pored transakcionog kanala, pravna lica imaju mogućnost korišćenja sms i e-mail notifikacija o stanju na računu, prilivima i odlivima.

Sve informacije klijenti mogu dobiti preko našeg help deska ili direktno u banci.

Nazad na Novosti