Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

Prva banka je moderna bankarska institucija, koja predstavlja spoj iskusnih bankarskih stručnjaka i mladih, obrazovanih ljudi, spremnih da prepoznaju potrebe svojih klijenata i izađu im u susret. Prva banka prati svjetske trendove u bankarstvu, poštujući zahtjeve poslovanja, uz uvijek prisutnu viziju – da postane stabilna poslovna banka bazirana na crnogorskim resursima i crnogorskom znanju.  Website: www.prvabankacg.com