Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

Novo-otvorena banka u Crnoj Gori, Nova Banka AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, je registrovana sa 11,98miliona € vrijednosti kapitala.
Kao komercijalna banka, Nova Banka pruža usluge korporativnim i privatnim licima.
Nova Banka je nova green-field komercijalna banka na crnogorskom tržištu sa punim spektrom uobičajenih bankarskih proizvoda. Ipak, naš cilj je da ponudimo visoko kvalitetne bankarske proizvode i usluge kako rezidentima tako i nerezidentima. Posebna pažnja je posvećena stvaranju proizvoda koji uključuju novu IT tehnologiju u bankarskoj industriji.


  Website: www.novabanka.me