Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

Komercijalna banka ad Budva prisutna je na tržištu Republike Crne Gore od 1992 godine kao ekspozitura, a od 1996.godine kao filijala Komercijalne banke ad Beograd. Početkom 2003.godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva. Ambicije banke su da u godini u kojoj smo sada, ali i u godinama koje dolaze, postanu još jači i veći. Banka spada u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja. Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom, poslovnom politikom Banke i osnivača.  Website: www.kombankbd.com