Naše usluge koriste:

 

Naši partneri:

 

CKB je apsolutni lider u svim bitnim segmentima poslovanja. Specifičnost bankarskih usluga, kvalitet ponude, ali i iniciranje potreba klijenata, su osnovne pretpostavke, dodatna odgovornost i permanentan izazov za Banku. Tako definisanu i jasnu CKB viziju, strategiju i koncept poslovanja prepoznali su i klijenti Banke, preko 300.000 građana i kompanija u Crnoj Gori.  Website: www.ckb.me